raajjemv logo
މެޑްރިޑްގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ޙާދިސާއެއް
މެޑްރިޑް ގޮވުން- މިނިސްޓަރ މައުސޫމުގެ ޙާލުކޮޅު ރަނގަޅު
 
ގޮވާފައިވަނީ ބާރުގަދަ އަޑުފައްގަނޑަކާއެކު، އަލިފާނުގެ އަސަރުވެސް އެބަހުރި
 
ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި ސުކޫލެއްގެ ކައިރީގައި
 
މިހާތަނަށް 2 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
53,785
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 21:12
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް- މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާފައިވާއިރު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މެޑްރިޑްގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މައުސޫމުގެ ޙާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު ހުންނެވީ މެޑްރިޑްގައި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް، މިނިސްޓަރާއި ޓީމުގެ ޙާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މި ގޮވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްކައި ނިއުސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިހާތަނަށް 2 މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، 8 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. އަދި އެކަކު ސީރިއަސް ޙާލަތުގައި ވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ހިނގި މި ޙާދިސާގެ މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި ސުކޫލެއްގެ ކައިރީގައެވެ. އެގޮތުން ބާރުގަދަ އަޑުފަށްގަނޑަކާއެކު އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް އިމާރަތްތައްވެސް ބިމާ ހަމަވެފައިވެއެވެ.

މެޑްރިޑަށް ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ މައުސޫމު ވަނީ ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ 113 ވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ މައުސޫމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރަސްގެފާނާއި ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
16%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
47%
އުފާ ވެއްޖެ
16%
ދެރަ ވެއްޖެ
3%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
13%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް