raajjemv logo
ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގަތުން
ހަނދާނުން ފިލުވާ ނުލުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވަމުން ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފި
 
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ދިމާކޮށް ވޮޝިންގްޓަންގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފަ
 
ނަތީޖާ ބަދަލު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާފައިވޭ
 
ވައިޓްހައުސް އިން ނުކުތުމަށްފަހު ވަޑައިގަންނަވާނީ ފްލޮރިޑާއަށް
ލައިޝާ އަހްމަދު
25,951
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 19:20
ރަތް ދޫލައިގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ
އީޕީއޭ

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަޑުނުކުރައްވައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޓްރަމްޕް ވައިޓްހައުސްއިން ނުކުންނަވަމުން ދެއްވި ފަހު ސްޕީޗުގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު މަތިން ހަނދާން ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، ވަދާއުގައި ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މާ ގިނަ ދުވަހަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

ފަހު ސްޕީޗު ދެއްވުމަށްފަހު ޓްރަމްޕް ވަނީ މެރިން ވަން ހެލިކޮޕްޓަރަށް އަރާވަޑައިގެންފައެވެ. ރަތް ދޫލައިގައި ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންއިރު، 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއްވެސް އަރުވާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޓްރަމްޕް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ފްލޮރިޑާއަށެވެ. އެއާއެކު ޓްރަމްޕް ވެވަޑައިގެންފައި މިވަނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސަކު ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފުރަތަމަ ރައީސަށެވެ.

ސީއެންއެންގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޓްރަމްޕް މި ނިންމުން ނިންމަވާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސްއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވައިޓް ހައުސްއިން ނުކުންނަން ބޭނުންވެވަޑައިނުގަންނަވާތީއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ނިންމުން ޓްރަމްޕް ނިންމެވި އަނެއް ސަބަބަކީ ވައިޓް ހައުސްއިން ނުކުމެ ވަޑައިގެން އެއަރ ފޯސް 1 ބޭނުން ކުރުމަށް ޖޯ ބައިޑަންގެ ފަރާތުން އެދުމަށް ބޭނުންވެވަޑައިނުގަންނަވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
6%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
19%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް