raajjemv logo
ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ގެނައުން
ރާއްޖެއަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގެނެސްފި
 
ވެކްސިން ޖެހުމުން ދިމާވެދާނެ ސައިޑް އިފެކްޓުތަކަށް ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް
3,464
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 14:55
ވެކްސިން ހިފައިގެން ރާއްޖެ އައި ފްލައިޓް
ރާއްޖެއެމްވީ

ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ އޮކްސްފޯރޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އިންޑިއާއިން ފުރައިގެން، އެއަރ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓް، ވެކްސިން ހިފައިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު ފްލައިޓް ޖައްސާފައިވަނީ 02:42 ގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، ބޫޓާނާއި، ނޭޕާލް އަދި މިޔަންމާ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ވެކްސިންތައް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަލައި ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރާ ވެކްސިންތަކަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)ގެ ހުއްދަ އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ޖެހުމުން ދިމާވެދާނެ ސައިޑް އިފެކްޓުތަކަށް ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ކަމަށެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭނީ ފްރޮންޓްލައިން ހެލްތް ވޯކަރުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން އެ ގައުމުގެ އެތައްހާސް ބަޔަކަށް މިހާތަނަށް ދީފައިވާއިރު، ބޭރު ގައުމަކަށް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭން އެ ގައުމުން ނިންމީ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ބޫޓާންއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް