raajjemv logo
ވަގު ނޫޓް ދައުރުވުން
ރާއްޖޭގައި ވަގު ނޫޓް ދައުރުވަމުންނެއް ނުދޭ: އެމްއެމްއޭ
 
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯގައިވާ 500 ރުފިޔާގެ ނޫޓު ގެނެސް އެ އޮތޯރިޓީން ބަލާފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
1,503
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 13:05
ރަންދިހަ ފަހެއްގެ ނޫޓު ސީޒީގެ ނޫޓްތަކެއް
އެމްއެމްއޭ

ރާއްޖޭގައި ވަގު ނޫޓް ދައުރުވަމުން ނުދާކަން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި 500 ރުފިޔާގެ ނޫޓަކީ ވަގު ނޫޓެއް ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ކުރި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯގައިވާ 500 ރުފިޔާގެ ނޫޓު ގެނެސް އެ އޮތޯރިޓީން ބެލި ބެލުމުން އެ ނޫޓަކީ ސައްޚަ ނޫޓެއްކަން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެ ނޫޓްގައި ކުލައެއް ޖެހިފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަަމަށެވެ.

އަދި އެ ކުލަ ފިލުވުމަށް ކެމިކަލްއެއްގެ ބޭނުން ކުރުމުން ނޫޓުގެ ކުލަ ފަނޑުވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެ ނޫޓުގައި އެ ކަންކަން ހުރި ނަމަވެސް އެ ނޫޓަކީ ސައްޙަ ނޫޓެއް ކަމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީ އިން ބުންޏެވެ.

އެމްއޭ އިން ވަނީ އެއްވެސް ނޫޓަކާ ދޭތެރޭ ޝައްކު އުފެދިއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ނޫޓެއް އެމްއެމްއޭއަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވަގު ނޫޓް ދައުރުވަމުން ނުދާކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފައިވާއިރު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު އުފުލިގެން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހިނގައިގަތުމާއެކު ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، މިކަމުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީން ވެސް އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މިކަމަށް ސަރުކާރަށް މިހާތަނަށް އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާއިރު، ވައިބާ ގްރޫޕުތަކާއި ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕުތައް މެދުވެރިކޮށް މި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް