raajjemv logo
ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގައި ޚާރިޖިއްޔާ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް!
 
އަމާޒަކީ ފޮސިމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން - އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަތޫފް އާތިފް
2,632
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 05:25
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ފޮސިމްގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ވުޒާރާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް)ގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ފޮސިމްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑްގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުމަކީ އެއިންސްޓިޓިއުޓް އުފެދުނުފަހުން އަންހެން/ފިރިހެން ދެ ޖިންސް އަދަދު ހަމަހަމަކޮށް ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ތިބި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ފޮސިމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުންކަމަށާއި، އެކަމަކީ ނަތީޖާ ނެރޭ ފޮރިން ސަރވިސްއެއް އުފެއްދުމަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށެވެ.

ޚާރިޖިއްޔާގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހްއާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް