raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތައް 50ން މަތީގައި ހުންނަތާ 3 ދުވަސް
 
މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 960
 
ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 14،582ށް އަރާފަ
 
ރަށްރަށުން 8 މީހަކު، އަދި ރިސޯޓުތަކުން 26 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
ޝާމާ ޝުއައިބް
3,112
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 22:47
ކޮވިޑް-19 ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 69 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއިން އިތުރު 69 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މީގެން 35 މީހުންނަކީ މާލެ ސަރައްހަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުން 8 މީހަކު، އަދި ރިސޯޓުތަކުން 26 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

އެއާއެކު، ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 14،582ށް އަރާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13،566ށް އަރާފައެވެ. އަދި މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 960އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައިވާ 3،330 ސާމްޕަލްއާއެކު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 3،67،424ށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާ މިންވަރު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ވަމުންދާއިރު ރަށްރަށުންނާއި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. މިއާއެކު އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް ރަނގަޅަށް އަމަލު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ 49 މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް