raajjemv logo
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް ގެއްލުންދިނުން
އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ ކާރަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިފި
 
ގެއްލުންތަކުގެ އިންސާފު އެއްވެސް އިރެއްގައި ނުލިބޭ
 
2018 އިން ފެށިގެން އޭނާގެ ކާރަށް ފަސް ފަހަރު ގެއްލުންދީފައި ވޭ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
3,389
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 18:53
މާލޭގައި ޓެކްސީ ހިދުމަތްދޭ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު އައިމިނަތު ވަހީދާ
ފޭސްބުކް

މާލޭގައި ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދޭ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު އައިމިނަތު ވަހީދާގެ ޓެކްސީއަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައިގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ގ. އާފަތިސް، މުހައްމަދު ހަމްދޫން އަހުމަދު ގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ޑްރަގް ކޯޓް ކުރިމަތީގައި އައިންތުގެ ކާރު ޕާރކްކޮށްފައި އޮއްވަައި ކާރަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައިގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އައިންތު މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ކާރަށް ގެއްލުންދީފައި ވަނީ އެރޭ ދަންވަރު 1 ޖަހާކަން ހާއިރު ކަމަށް ކޯޓުގެ ގާޑަކަށް އިން މީހާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ކާރުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅައިލާ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންދީފައި ހުރި ކަމަށް ވެސް އިންތު ބުންޏެވެ.

އޭނާގެ ކާރަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ފަހަރު ގެއްލުންދިން މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާގެ ކާރަށް ފަސް ފަހަރު ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެކަމުގައި އޭނާ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާއާއި، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން އަންނަ ބަޔަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް