raajjemv logo
ދިޔަވަމުން ދިއަ ލޯންޗަކަށް ކޯސްޓްގާޑު އެހީވުން
ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
 
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓްގާޑުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވޭ
 
ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކަށް ކޯސްޓްގާޑުން ވަގުތުން ވަގުތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުން ދޭ
 
އެ ލޯންޗާއިއެކު ކޯސްޓްގާޑުގެ ލޯންޗު ދަތުރު ކުރަމުން ދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަ ކޮށްފައިވޭ
ޝާމާ ޝުއައިބް
2,612
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 21:22
7 ދިވެހިންނާއިއެކު މަހަށް ފުރި 'ބްލެކް ހެރޮން' ލޯންޗު ކަނޑުމަތީގައި
އެމްއެންޑީއެފް

ސ. ހިތަދޫން 7 ދިވެހިންނާއިއެކު މަހަށް ފުރި 'ބްލެކް ހެރޮން' ލޯންޗު ދިޔަވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑީފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)ގެ ސަދަރން އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 05:30ގައި ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ލޯންޗު ދިޔަވާން ފަށާފައިވަނީ ސ. ހިތަދޫ ކައިރިއަށް މަސް ބާނަން ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަމަށެެވެ.

އަދި އެ ލޯންޗު ހިތަދޫއަށް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށާއި އެ ލޯންޗާއިއެކު ކޯސްޓްގާޑުގެ ލޯންޗު ދަތުރު ކުރަމުން ދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކަށް ކޯސްޓްގާޑުން ވަގުތުން ވަގުތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުން ދާއިރު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓްގާޑުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ކޯސްޓްގާޑަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހޯދުމާއި ކޯސްޓްގާޑުގެ ފްލީޓް ބޮޑުކޮށް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީ ކަން އެމްއެންޑީއެފުން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނިގޮތުގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް މީހުން ތަމްރީންކޮށް ގައުމީ ފެންވަރުގެ ސަނަދުތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ޑައިވް ކޯސްތަކާއި ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެކި ކަހަލަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް