raajjemv logo
ޖަރުމަން ލީގު
ބަޔާނަށް އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ބަޔާން އޮތީ 36 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ފްރެއިބާގް އަތުން ބަޔާން މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,949
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 16:03
ކ. މާލެ
ބަޔާނާއި ފްރެިއބާގް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފްރެއިބާގް ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ބަޔާނުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ކާމިޔާބުކުރި 21 ވަނަ ލަނޑެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ 16 މެޗުގައި 21 ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރެއިބާގުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނިލްސް ޕީޓާސެންއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ތޯމާސް މުލާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ބަޔާން އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 16 މެޗުން ލިބުނު 36 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލެއިޕްޒީގަށް 16 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 32 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބަޔާން އަތުން ބަލިވި ފްރެއިބާގް އޮތީ ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި 16 މެޗުން 23 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް