raajjemv logo
ސާންތި ޔޫވީއާ ހަވާލުވުން
ޔޫވީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސާންތި
 
މި ސީޒަން ޔޫވީން ފެށީ ސާންތި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު
 
ޔޫވީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު އާދަމް ވަނީ އިސްތިއުފާދީފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,479
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 15:44
ކ. މާލެ
މީގެ ކުރިން ޔޫވީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ސާންތި ބައިވެރިވަނިކޮށް
އެފްއޭއެމް

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޔޫވީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސާންތި ހަމަޖެއްސީ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވި މެޗަށްފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު އާދަމް އިސްތިއުފާދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ޔޫވީން ދާއިމީ ކޯޗެއް ގެންނަށްދެން އެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭނީ ސާންތިއެވެ. މި ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ޔޫވީން ފަށާފައިވަނީ ސާންތި އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ. މީގެ ކުރިން ސާންތި ބުނީ ޔޫވީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ވަގުތު ހުސްކޮށް ހުުރުމުން، ޔޫވީގެ އޭރުގެ ކޯޗު އާދަމުގެ އެދުމަށް ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމުގައިވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުރި ސާންތި އެންމެ ފަހުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ ކުލަބު އީގަލްސްއަށެވެ. އީގަލްސްއަށް ފަސް އަހަރު ކޯޗުކޮށްދިނުމަށްފަހު، 2017 ވަނަ އަހަރު ސާންތި ވަނީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު އެ މަގާމުން ވަކިވެ ސާންތި އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ ބ. އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށެވެ.

ޔޫވީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އާދަމް އިސްތިއުފާދީފައިވާއިރު، ލީގުގައި މިހާތަނަށް މޮޅެއް ނުލިބި އޮތް ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ޔޫވީއެވެ. އެއާއެކު ޔޫވީ އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުން ލިބުނު އެންމެ ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އާދަމަކީ މި ސީޒަން ފެށި ފަހުން މިހާތަނަށް ޓީމަކުން ވަކިވި ތިންވަނަ ކޯޗެވެ. މީގެ ކުރިން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އާއި، ކުލަބު އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ހުރި މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ވަނީ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައި، ޓީމު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ޔޫވީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސާންތި ހަމަޖެއްސިއިރު، ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޔޫވީން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް