raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނަށް ކޮމާންޑަރުން ޢައްޔަން ކޮށްފި
 
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރުން އައްޔަން ކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އަތޫފް އާތިފް
2,263
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 11:53
ޗީފް އެސްޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ކ)، ޗީފް އެސްޕީ އާސިމް ޢަބްދުﷲ(ވ)
ޕޮލިސް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރުކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އާސިމް ޢަބްދުﷲއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޮޑު އިންތިޚާބަކަށްވާއިރު، ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން ވެސް ފުލުހުން ދަނީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، އިންތިޚާބަށް އަމާން އޮމާން މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑަރުން ކަނޑައަޅައި ދުރާލައި ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް