raajjemv logo
ސީއެސްސީއަށް އެސްޖީއަކު އައްޔަނު ކުރުން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެސްޖީއަކަށް ޑރ މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ
 
ޤައުމީ އިނާމު 2012 ވަނަ އަހަރު ޙާސިލު ކުރައްވާފައިވޭ
 
އާދިއްތަ ދުވަހު ސީއެސްސީން ވަނީ އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި
 
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ހޯއްދެވި
ލައިޝާ އަހްމަދު
11,655
17 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 18:11
ކ. މާލެ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކަށް އައްޔަނު ކުރެއްވި ޑރ މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަސީރު
ފޭސްބުކް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ޑރ މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަސީރު އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ސީއެސްސީން ވަނީ އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ޑރ ޝަހުނީޒާ ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ވޯލްޑަން ޔުނިވަސިޓީންނެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ދިއްދޫއަށް އުފަން ޝަހުނީޒާ ވަނީ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެން މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމުވެސް ހޯއްދަވާފައެވެ. މި އިނާމު އޭނާ ޙާސިލު ކުރައްވާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވިމެންއިން މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ދޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ވުމަން އެންޑް ކެރިއަރ އެވޯޑްސްގެ މެރިޓް އެވޯޑުވެސް ޑރ ޝަހުނީޒާ ޙާސިލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
11%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
89%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް