raajjemv logo
އިންޑިއާއިން ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުން
ކޮވިޑް-19: ދުނިޔޭގައި ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އިންޑިއާގައި ފަށައިފި
 
އިންޑިއާއަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ޤައުމު
 
ކުރީބައިގައި އެ ޤައުމުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ގިނަ ޑޯޒްތައްވެސް ހޯދާފަ
 
އިންޑިއާއިން އާބާދީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވެކްސިން ދޭނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު
5,397
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 17:33
ކ. މާލެ
އިންޑިއާއިން ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށައި، އާންމުންނަށް ވެކްސިން ދެނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގައި ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ފަށައިފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާގައި ފަށާފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުގެ 1.3 ބިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވާދެއްވާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއެވެ.

މޯދީ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއިން އާބާދީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވެކްސިން ދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއްވެސް އެ ޤައުމުން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މޯދީވަނީ އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަތުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ވެކްސިން ކަމަށްވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނާއި ކޮވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި، ކުރީބައިގައި އެ ޤައުމުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ގިނަ ޑޯޒްތައްވެސް ހޯދާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މޯދީ ވަނީ އެ ޤައުމުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެކްސިންތަކަކީ ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއެކު ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެކްސިންތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 10 މިލިއަނެއްހާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެކްސިން ދޭނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ޤައުމެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް