raajjemv logo
މޯހަން އީގަލްސްއިން ވަކިވުން
އީގަލްސްގެ އެއްބަސްވުން މޯހަން އުވާލައިފި
 
އީގަލްސްއިން ވަނީ މޯހަން އެ ޓީމަށް ކޮށްދިން މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައި
 
ލީގުގައި މިހާތަނަށް އީގަލްސް ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް މޮޅުވެވުނީ އެންމެ މެޗަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,246
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 14:47
ކ. މާލެ
ކުލަބު އީގަލްސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިވި މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)
އެފްއޭއެމް

ކުލަބު އީގަލްސްއާއެކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވެގެން އުވާލައިފިއެވެ.

އީގަލްސްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ޓީމުގެ އެއްބަސްވުން މޯހަން އުވާލިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އީގަލްސްގެ އެއްބަސްވުން މޯހަން އުވާލިއިރު، މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އީގަލްސް ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް މޮޅުވެވުނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. ހަތަރު މެޗުން ބަލިވިއިރު، އަނެއް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެއާއެކު އީގަލްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ދެވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އީގަލްސްއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މޯހަންއާ އެކު ދެކެވުނު ވާހަކައިގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ފެނުނީ މި ވަގުތު އެއްބަސްވުން އުވާލުން ކަމަށްވާތީ އެ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާން ނިންމީ ކަމަށެވެ. އަދި އީގަލްސްއިން ވަނީ މޯހަން އެ ޓީމަށް ކޮށްދިން މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

މޯހަން އީގަލްސްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލިއިރު، އީގަލްސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ އޭނާ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާއާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައިވެސް ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދާފައެވެ. އަދި އީގަލްސްއިން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ތާރީޚުގައި މުޅިން އަލަށް މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުން ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. އީގަލްސްއަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގައެއް ލިބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމާއެކު، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އަދި މޯހަން އާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ މުޅިން އަލަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ކުލަބު އީގަލްސްއަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދެމުން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިންގ ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގި މޯހަން އަކީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ޓީމަކާ ވަކިވި ދެވަނަ ކޯޗެވެ. އެގޮތުން ލީގުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މެޗަށްފަހު މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް ހުރި މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ވެސް ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޓީމުން ވަކިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް