raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު، ސަންގެލި ރިސޯޓު
ސަންގެލި ރިސޯޓުން އިތުރު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 42ށް
 
މިހާރުވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
52 މީހަކު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވޭ
 
12 ޖެނުއަރީގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލިންގ އަށް ނެގުނު 98 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 19 ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
ޝާމާ ޝުއައިބް
2,181
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 09:31
އޮބްލޫ ސިލެކްޓް ސަންގެލި ރިސޯޓް
އަގޯޑާ

އޮބްލޫ ސިލެކްޓް ސަންގެލި ރިސޯޓުން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރިސޯޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ޖުމްލަ 42ށް އަރާފައިވާކަމަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ސަންގެލި ރިސޯޓުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ފެނިފައިވަނީ 3 ޖެނުއަރީގައި ކަމަށާއި، އެކަން އެނގުނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބޭރު މުވައްޒަފަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމަށް ހެދި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ކަމަށެވެ.

އެއާއި އެކު 8 ކޮންޓެކްޓުން ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ބަލީގެ އަލާމަތް ހުރެގެން އެ ރިސޯޓުގެ 4 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން އެ ހަތަރު މުވައްޒަފުންވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ހަތަރު މުވައްޒަފުންނަކީ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެކްޓުން ނޫން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެ ރިސޯޓުން 12 ޖެނުއަރީގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލިންގ އަށް ނެގުނު 98 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 19 ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަލީގެ އަލާމާތް ހުރެގެން އެ ދުވަހު ޓެސްޓު ކުރެވުނު 8 މުވައްޒަފުންވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކުރެވުނު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތާއި ނެގުނު ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި 52 މީހަކު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަަށާއި މިހާރުވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް