raajjemv logo
އެފްރިކާއަށް ވެކްސިން ހޯދުން
އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 270 މިލިއަން ޑޯޒް
 
ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3.1 މިލިއަނަށް އަރާފައި
 
މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް އިން ފެށިގެން ޖޫން މަހާ ހަމައަށް މަދުވެގެން 50 މިލިއަން ޑޯޒް އެބައްރުގެ ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
1,889
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 05:00
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ސީރިލް ރަމަފޯސާ
ރޮއިޓަރސް

އެފްރިކަން ޔޫނިއަނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފައްދަމުން އަންނަ އެކި ކުންފުނިތަކުން 270 މިލިއަން ޑޯޒް އެޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ހޯދާފައިވާކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ސީރިލް ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެފްރިކާގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ވައިރަހުގެ ދެވަނަ ވޭވެއް އައިސްފައިވާއިރު އެސަރަހައްދުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3.1 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ. އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 74،600ށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އެފްރިކަން ޔޫނިއަންގެ ޗެއަރ އަކަށް ހުންނަވާ ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވީ އެޔޫނިއަނަށް ލިބެނީ ފައިޒަރގެ ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދަމުން އަންނަ އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ވެކްސިނާއި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ކޮވިޑަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 270 މިލިއަން ޑޯޒް މިއަހަރު ތެރޭގައި އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލުން ފެށިގެން ޖޫން މަހާ ހަމައަށް މަދުވެގެން 50 މިލިއަން ޑޯޒް އެބައްރުގެ ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެކްސިން ގަތުމުގެ ކަންކަން އެފްރިކަން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވީ ވޯރލްޑް ބޭންކާއި ގުޅިގެންވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިނަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ގެ އިސްނެގުމާއެކު އުފައްދާފައިވާ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން ފިޔަވައި އިތުރު މީހުންނަށް ވެކްސިން ލިބުމަކީ ނާދިރު ކަމެއްކަމަށެވެ.

ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން 2 ބިލިއަން ޑޯޒް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް