raajjemv logo
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީގެ މެޗު
އެއް ފަހަރާ ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ވިޑަކޮވިޗް
 
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
 
ވިޑަކޮވިޗުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަނީ މޮޅުވެފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,377
ކ. މާލެ |
14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 18:35
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް
އެފްއޭއެމް

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ގޭމް ޕްލޭން އެއް ފަހަރާ ބަދަލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ސާބިއާގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ބުނެފިއެވެ.

މާޒިޔާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އިސްތިއުފާދިނުމާ ގުޅިގެން ވިޑަކޮވިޗް އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވިޑަކޮވިޗުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާޒިޔާއިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އެއް މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެ މެޗުން މާޒިޔާ ވަނީ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ މިދިޔަ މެޗުގައި 80 އިންސައްތަ އޭނާ ބޭނުންވި ގޮތަށް ކުޅުންތެރިން ކުޅުނު ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ތިން ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގުމާއެކު ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްލެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި މާޒިޔާގެ ގޭމް ޕްލޭން ބަދަލުކުރަން ބަލާއިރު، އެއް ފަހަރާ ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންނަށް ކަންކަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭނީ ވަކިވަކިން ބަހާލައިގެން ކަމަށްވެސް ވިޑަކޮވިޗް ބުންޏެވެ. ވިޑަކޮވިޗް އިތުރަށް ބުނީ މުޅި ގޭމް ޕްލޭން ބަދަލުކުރަން ނަގާނެ ދުވަހެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މިދިޔަ އެއް މެޗުގައިވެސް ކުޅުންތެރިން އޭނާގެ ގޭމް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވިޑަކޮވިޗުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާޒިޔާއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވާއިރު، ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކަމަށްވާ މާޒިޔާ އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު 11 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް ވެލެންސިއާއަށްވެސް ފަސް މެޗުން 11 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، މާޒިޔާއަށް ކުރި ލިބެނީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ.

މާޒިޔާ މެޗުގެ ކުރިން ޓީސީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނީ މިދިޔަ މެޗުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން ލިބުނު ޕޮއިންޓަކީ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޓީސީއަށް އޮތީ ވަރުގަދަ މެޗެއް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ރިކަވަރީއާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުނދަގޫ ކަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ޝާޒްލީ ބުންޏެވެ.

ޝާޒްލީ އިތުރަށް ބުނީ މާޒިޔާއަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކުލަބު ކަމަށާއި، އެ ޓީމަކީ ދަނޑު ތެރޭގައާއި ދަނޑު ބޭރުގައިވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ޓީމު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ޓީމުގައި ނަތީޖާ ބަދަލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ބެންޗުގައިވެސް އެބަތިބި ކަމަށް ޝާޒްލީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ޓީސީން ފަސް މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ފަސް މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް