raajjemv logo
ހައުސްގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުން
މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރސް އިން ބެލުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މެމްބަރުން ބޮޑު އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ
 
މިއީ ހައުސްގެ ޗެމްބަރުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް
 
މި ބަދަލަށް އަމުލުކުރާނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 21ން ފެށިގެން
އަތޫފް އާތިފް
4,109
ކ. މާލެ |
14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:54
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ
ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ތިރިގެ ޗެމްބަރަށް ވަންނައިރު މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރސް އިން ބެލުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މެމްބަރުން ބޮޑު އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސްގެ ސްޕީކަރ ނެންސީ ޕެލޯސީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕެލޮސީ ވިދާޅުވީ ހައުސްގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު، ޖަނަވަރީ މަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރސްއިން ބެލުމަށްފަހު ނޫން ގޮތަށް ޗެމްބަރަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން 5000 ޑޮލަރާއި 10000 ޑޮލަރާއި ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޖޫރިމަނާ މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެ ކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕެލިސީ ވިދާޅުވީ މިއީ ހައުސްގެ ޗެމްބަރުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި، ހައުސްވާން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ކަމަށެވެ.

ހައުސް އިން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި މިވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ހައުސްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއިއެކުގައެވެ. ހައުސްއިން އެޅި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހައުސްގެ ބޭރާއި އެތެރެ ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމާއި ހައުސްގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުން ހައުސްއަށް އާންމުނަށް ނުވަދެވޭނެހެން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް