raajjemv logo
ޖަރުމަން ކަޕް
ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާން ކަޓައިފި
 
ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އޮތީ 2-2 ން އެއްވަރުވެފައި
 
ކިއެލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަޔާން ބަލިވީ 6-5 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,566
ކ. މާލެ |
14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 11:15
ކިއެލް އާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން ބަލިވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ކަޕުގައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ހޯލްސެން ކިއެލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވެ، ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ކަޓައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ބަޔާން ބަލިވީ ކިއެލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އޮތީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޖް ގެނާބްރީ ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިން ނަމަވެސް، މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި ފިން ބާޓެލްސް ވަނީ ކިއެލްއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލެރޯއީ ސާނޭއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ހޯކޭ ވޯލް ވަނީ ކެއިލްއަށް އަލުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އެއްވަރިވެފައި އޮތުމުން، އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނުއިރު، މި ދެ ހާފުގައިވެސް ލަނޑެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު، ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓުގައި ކިއެލްގެ ހަ ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ބަޔާނުގެ ފަހު ޕެނަލްޓީ މާކް ރޮކޯ އަތުން ވަނީ ބޭރުވެފައެވެ.

މިއީ 2000-2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ހަތަރުވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކުލަބެއް އަތުން ބަޔާން ބަލިވި ފަހުން، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ނޫން ކުލަބެއްގެ އަތުން ބަލިވެ ޖަރުމަން ކަޕުން އެ ޓީމު ކެޓި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް