އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ބާ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް

ބާ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް: އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

  • އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ އޭޕްރީލް 1-3 ށް
  • ފެބްރުއަރީ 20ގެ ނިޔަލަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
  • މުބާރާތުގައި ފަސް ކެޓެގަރީ އާއި ޓީމު އިވެންޓް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 19:31 | 3,868

މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން - ބާ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މޫދު ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ "ބާ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް" ގެ އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބާ2000 ގެ އެދުމަކަށް ފަރުމަތި އިވެންޓްސްއިން ރާވާ ހިންގާ "ބާ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް" ގައި އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގެ އިތުރުން ސާފިންނާއި ބޮޑީބޯޑިންގެ އިވެންޓުތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތް އޮންނާނީ މާލޭ ރަސްފަންނު ބޭރުގައެވެ.

އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލިއިރު، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ފަސް ކެޓެގަރީއެއް ހިމެނޭއިރު، މި ކޮންމެ ކެޓެގެރީއެއްގައި 30 ޖާގަ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގައި ހިމެނޭ ކެޓެގަރީތަކަކީ އުމުރުން 12 އަހަރާއި 14 އަހަރާ ދެމެދު (އެއް ކިލޯމީޓަރު)، އުމުރުން 14 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދު (ތިން ކިލޯމީޓަރު)، އުމުރުން 14 އަހަރާއި 18 އަހަރާ ދެމެދު (ފަސް ކިލޯމީޓަރު)، 18 އަހަރުން މަތި (ފަސް ކިލޯމީޓަރު) އަދި 35 އަހަރުން މަތި (ތިން ކިލޯމީޓަރު) އެވެ. މި ކޮންމެ ކެޓެގަރީއެއްގައިވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައި އޮންނާނެއެވެ.

ދެން އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ހިމެނެނީ ޓީމު އިވެންޓް (10 ކިލޯމީޓަރު) އެވެ. އަންހެން ފިރިހެން އެއްކޮށް މި ބައި ކުރިއަށްދާއިރު، މި ބައިގައި 30 ޓީމަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށްވެސް މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރުމަތި އިވެންޓްސްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގެ އިވެންޓް ޑިރެކްޓަރު އިސްމާޢީލް ފަރުހާން (ފަރޭ) ބުނީ މާލޭގައި މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަން އެންމެ ރަނގަޅު ސަރަހައްދަކީ ރަސްފަންނު ބޭރު ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ފަސް ކެޓެގަރީއެއް ހިމެނޭއިރު، އެ ކެޓެގަރީތަކުގެ އިތުރުން ދެން ބާއްވާ ޓީމު އިވެންޓަކީ މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިވެންޓެއް ކަމަށްވެސް ފަރޭ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ޓީމު އިވެންޓުގައި ފަސް ފެތުންތެރިން ފަތަން ޖެހޭއިރު، ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކު ދެ ކިލޯމީޓަރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް އަންހެން އެއް ފެތުންތެރިއަކު ހިމަނަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ފަރޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޯޕަން ވޯޓާ ފެތުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު، 18 އަހަަރުން މަތީގެ ފެތުންތެރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް 200 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އަދި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފެތުންތެރިން 50 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭއިރު، ޓީމު އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން 500 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

"ބާ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް" ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ މި ކުޅިވަރުތަކާ ގުޅޭ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކީގައެވެ. މި ޗެލެންޖަކީ ރާއްޖޭގައި މޫދު ކުޅިވަރު ޕްރޮމޯޓުކޮށް، އެފަދަ އިވެންޓުތައް ތަފާތު ގޮތަކަށް ގެނެސްދިނުމަށް ގައުމީ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.