ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް ވެކްސިން ކެނެޑާގެ ހާލަތު

ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އިތުރު 20 މިލިއަން ޑޯޒް ކެނެޑާއަށް

  • މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 80 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ކެނެޑާއަށް ލިބޭނެ
  • ކެނެޑާއަށް މިހާރު ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 40 މިލިއަން ޑޯޒް ލިބޭނެ
  • އޭޕްރީލް އިން ޖޫން މަހާ ހިސާބަށް ދާއިރު ކެނެޑާގެ 20 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 04:34 | 2,368

ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި - ރޮއިޓަރސް

ފައިޒަރ އާއި ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ބައޯއެންޓެކުން ކޮވިޑަށް އުފެއްދި ވެކްސިންގެ އިތުރު 20 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް އޯޑަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒްތަކެއް ހޯދުމަށް އޯޑަރުކުރި ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު މި ވިދާޅުވީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވެކްސިން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ޕްރޮވިންސްތަކުން ޝަކުވާކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ ކެނެޑާ އިން ފައިޒަރ އާއެކު މިހާރު އިތުރު އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު ކެނެޑާ އަށް މޮޑާނާއިން ލިބޭ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަކާއެކު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 80 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ލިބޭނެއެވެ.

ކެނެޑާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިޒަރ އާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދީ 20 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަލަށް މިހެދި އެއްބަސްވުމާއެކު ކެނެޑާއަށް ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 40 މިލިއަން ޑޯޒް ލިބޭނެއެވެ.

ކެނެޑާގެ 10 ޕްރޮވިންސެއްގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ޕްރޮވިންސްތަކުން ވަނީ ވެކްސިން ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ އޭޕްރީލް އިން ޖޫން މަހާ ހިސާބަށް ދާއިރު ކެނެޑާގެ 20 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެވޭވަރުވާނެ ކަމަށެވެ. ކެނެޑާގެ އާބާދީއަކީ 38 މިލިއަނެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް މިހާރުވެސް ގެންގުޅެމުންދާ އުސޫލު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެގޮތުގައި ދެމި އޮންނާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.