ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަތިންދާބޯޓު ގެއްލުން

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ވެއްޓުނު މަތިންދާބޯޓުގެ އެއް ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

  • ގެއްލިފައިވަނީ ސްރިވިޖަޔާގެ "އެއަރ ބޮއިން 737" މަތިންދާބޯޓު
  • ބޯޓު މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި 10،000 ފޫޓަށް ތިރިއަށް ގޮސްފައިވޭ
  • ދެ ސަރަޙައްދަކުން ސިގްނަލްތައް ދެނެގަނެވިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 17:20 | 2,408

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދު ހޯދުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ - ރޮއިޓަރސް

56 ފަސިންޖަރުންނާއި ހަ ކްރޫ މެމްބަރުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސްރިވިޖަޔާގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ދިމާ ދެނެގަނެ، އެ ބޯޓުގެ އެއް ކަޅުފޮށި ހޯދައިފިއެވެ.

"ސީއެންއެން" ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބޯޓުގެ ދެ ކަޅުފޮށި ތެރެއިން އެއް ފޮށި މިހާރު ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު މި ފޮށި ހޯދާފައިވަނީ ސާޗް އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވި އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޓީމަކުންނެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޭޖެންސީގެ ޗީފް ބޭގަސް ޕުރީތޯއާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ދެ ސަރަޙައްދަކުން ސިގްނަލްތައް ދެނެގަނެވިފައިވާއިރު، ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި އޭގެ ތެރެއިން ސަރަޙައްދެއްގައި ވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

މި މަތިންދާބޯޓު ވީނުވީއެއް ނޭނގި ހޯދަންފެށިތާ މާގިނައިރު ތަކެއް ނުވަނީސް، އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަސްވެރިންތަކަކަށް މަތިންދާބޯޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބައިތަކެއް ފެނިގެންވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މަތިންދާބޯޓު ގޮސް ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށާއި، އެއާއެކު ބޮޑު ގޮވުމެއްގެ އަޑުއިވުނު ކަމަށްވެސް މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދުން އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައްވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

"ބީބީސީ" ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ގެއްލިފައިވަނީ ސްރިވިޖަޔާގެ "އެއަރ ބޮއިން 737" މަތިންދާބޯޓެވެ. އެގޮތުން މި ބޯޓު މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި 10،000 ފޫޓަށް ތިރިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަތިންދާބޯޓު ޓްރެކް ކުރާ ވެބްސައިޓަކާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

"މެޓްރޯ ޓީވީ" އާ ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޖަކާޓާއިން ފުރައިގެން ދިޔަ މި މަތިންދާބޯޓުގައި 56 ފަސިންޖަރުން ތިއްބެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހަތް ކުޑަކުދިންނާއި، ހަ ކްރޫން ހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނުއިރު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ޕޮންޓިއަނަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]v އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.