ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
އިންޑިއާ، ޗައިނާގެ ގުޅުން

ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުގެ ކްރޫއިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ

  • މި މަނަވަރުތަކަށް ކާބޯތަކެތި އެރުވުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ މަނާ ކޮށްފައި
  • ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށް މިހާރު ވާނީ ކްރޫއިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަކަށް އެދިފައި

ކ. މާލެ | 10 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 20:41 | 10,013

މިނިސްޓަރ އޮފް އެސްޓާނަލް އެފެއާޒް އަންރަގް ސްރިވަސްޓާ - އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ދެ މަނަވަރެއްގެ ކްރޫއިން ބަދަލުކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޗައިނާގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެސްޓާނަލް އެފެއާޒުން ބުނީ ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ މަނަވަރުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކްރޫ މެމްބަރުން ބަދަލުކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރުމާއިއެކު ޗައިނާގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށް މިހާރު ވާނީ ކްރޫއިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަކަށް އެދިފައި ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ބުނީ ކްރޫއިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އިތުރު މަނަވަރެއް ޗައިނާގެ ކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދައަކަށްވެސް ވާނީ އެދިފައި ކަމަށެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގައި އެދިފައި ހުރި ކަންކަން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، ޗައިނާއިން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެކަން ނުވެ އޮތް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ބުނީ ހާއްސަ ހުއްދައަކާއި އެކު ޗައިނާ ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ޗައިނާއިން ވަނީ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މަނަވަރުތަކުގެ ކްރޫ މެމްބަރުން މީގެ ކުރިން ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުގައި 39 ކްރޫއިން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މި މަނަވަރުތަކަށް ކާބޯތަކެތި އެރުވުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.