ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލްކުރުން

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 37 ވިޔަފާރިއެއް ބާތިލްކޮށްފި

  • އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހު
  • އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގުކުރި ގާނޫނެއް

ކ. މާލެ | 8 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 08:15 | 6,731

ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް މަރިޔަމް ވިސާމް، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން ނެރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން - ރާއްޖެއެމްވީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 37 ވިޔަފާރިއެއް ބާތިލްކޮށްފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން 37 ވިޔަފާރިއެއް ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މި ވިޔަފާރިތައް ބާތިލުކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގުކުރި ގާނޫނެއް ކަމަށްވާއިރު، މިގާނޫނަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ މައިދާނަށް ނެރެ އެ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ތަސްދީގު ކުރި ގާނޫނެކެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.