raajjemv logo
ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގެ މަސައްކަތް
އޭއެފްސީ ކަޕް ކުޅެވޭ ފެންވަރަށް ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރަނީ
 
އެ ދަނޑު ވަށައި ފެންސް ޖަހައި، ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ރޮސްޓްރަމެއް ހެދިގެންދާނެ
 
ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި ޓާފް އެޅުމަށްފަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
އަތޫފް އާތިފް
10,432
5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 10:24
ކ. މާލެ
ލ. ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި ޓާފް އެޅުމަށްފަހު
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭ ފެންވަރަށް ލ. ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް, ހައްދުންމަތީ ގަމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި އެ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޞާލިޙުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި ގަމު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތަށް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކުޅެމުން އައީ މާލޭގައި އެކަނި ކަމަށާއި، އެކަމަކު މި ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތަކީ އެ މުބާރާތްތަކުގެ މެޗުތައް އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ކުޅެވޭނެ ފެންވަރަށް ސްޓޭޑިއަމްތައް ހެދުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭނެ ފެންވަރަށް ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން އެއީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފެންސް ޖަހައި، ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ރޮސްޓްރަމް ސަރަހައްދެއް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް މިހާތަނަށް މާލޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނުއިރު، މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ސެންޓްރަލައިޒް ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ. އެކަމަކި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޭއެފްސީން ފަހުން ވަނީ މުބާރާތް ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނިކޮށް

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކާއި، ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް އަދި ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެކި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން ހިމެނޭއިރު، ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމަކީ މި ސަރުކާރުން އެޅި އަށްވަނަ ޓާފް ދަނޑެވެ. ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރު، މި ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިންނެވެ. ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 2.59 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވި ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 4.36 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީއާއެވެ.

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަނީ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްލައިގެން، ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ޓާފް ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރަން ރާވާފައިވާ ރޭވުމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 23:32
ޙަ birthday
ޓާފް ދަނޑު ގައި އޭފްސީ މުބާރާތް ތަކެއް ނުކުޅޭނެ!!
5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 14:35
ޙަބީބު.
އިބުރާހިމައް ވޯޓު ދިނުން ނިމުނީ ހދ ފަތުރުވެރިކަން މި ހާރު ނުފެށެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭ ހަކަން މި ހާރުއެބައޮތް