ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު

އެއް ކޭސް އަނެއް ކޭސްއާ ގުޅުމުގެއް ނެތް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް!

  • އަންލިންކްޑް ކޭސް ތަކުގެ އަދަދު ހަފްތާ 31 އަދި 32 ގައި ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފަ
  • މި ދެ ހަފްތާގައިވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިފަދަ 19 ކޭސް
  • އަންލިންކްޑް ކޭސް އެންމެ ގިނަވެފައިވަނީ ނުވަ ވަނަ ހަފްތާގަ

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 09:11 | 4,933

ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އެއް ކޭސް އަނެއް ކޭސްއާ ގުޅުމުގެއް ނެތް ނުވަތަ އަންލިންކްޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ހަފްތާ 31 އަދި 32 ގައި ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ މި ތަފާސްހިސާބުގައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11ން 17ށް އަދި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18ން 24ށް އަންލިންކްޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ އެލަރޓް ލެވެލް އެކަކަށް ވުރެން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މި ދެ ހަފްތާގައިވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިފަދަ 19 ކޭސްއެވެ.

އަންލިންކްޑް ކޭސް އެންމެ ގިނަވެފައިވަނީ ނުވަ ވަނަ ހަފްތާގައެވެ. އެއީ ޖޫން މަހުގެ 10ން 16ށެވެ. އެގޮތުން މި ހަފްތާއަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ 51 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާނަމަ އެއީ އެލަރޓް ލެވެލް ތިނެކެވެ.

މިފަދަ ކޭސްތައް އެންމެ މަދުން ފެނިފައިވަނީ ހަތްވަނަ ހަފްތާގައެވެ. މި ހަފްތާގައި ޖުމްލަ ހަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ މެއި މަހުގެ 27ން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ހަތްވަނަ ހަފްތާގައިވެސް ވަނީ އެލަރޓް ލެވެލް އެކަކަށް ވުރެން ދަށްވެފައެވެ.

ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ބަލާއިރު، ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތަށް މިހާރު ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާނަމަ ވަނީ އެލަރޓް ލެވެލް ދޭކަށް އަރާފައެވެ. މި އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު 31 ވަނަ ހަފްތާގައި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓު ނުވަ އިންސައްތައަށް އަރާފައިވާއިރު 32 ވަނަ ހަފްތާގައި ވަނީ 11 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ނިސްބަތްވާ އަދަދު އެއް އިންސައްތައާއި ނުވަ އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަ ނަމަ އެއީ އެލަރޓް ލެވެލް އެކެކެވެ. އަދި 10 އިންސައްތައާއި 19 އިންސައްތައާ ދެމެދުގައި އަދަދުތައް އުޅޭނަމަ އެއީ އެލަރޓް ލެވެލް ދޭކެވެ. އަދި މި އިންސައްތަ 19ށް ވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ އެއީ ލެވެލް ތިނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.