raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގެ ޙާލަތު
ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގައި މިވަގުތުވެސް 26000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކްރިޓިކަލް ޙާލަތުގައި
 
އެމެރިކާގައި 276،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވޭ
 
މުޅި ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް 66،178،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
 
އިންޑިއާގައި 8900ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކްރިޓިކަލް ޙާލަތުގައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
3,603
ކ. މާލެ |
5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 05:14
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުން ވަޅުލަނީ - އެމެރިކާއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ޤައުމު
އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޙާލަތު ބޮޑު (ކްރިޓިކަލް) ބަލި މީހުންގެ އަދަދު 26000ށް އަރައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް 14 މިލިއަން 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 276،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި މިވަގުތުވެސް 26،150ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލި ޖެހިގެން ކްރިޓިކަލް ޙާލަތުގައި ތިބި ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކްރިޓިކަލް ޙާލަތުގައި ތިބި ބަލި މީހުންގެ އަދަދު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގައި 8900ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކްރިޓިކަލް ޙާލަތުގައި ތިބިއިރު، ބްރެޒިލްގެ 8300ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސް ޖެހިގެން ޙާލު ބޮޑު ބަލި މީހުންގެ ގޮތުގައި މިވަގުތުވެސް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފްރާންސްގެ 3200 މީހުންނާއި، އިޓަލީގެ 3500 މީހަކާއި، ޖަރމަނީގެ 4000 މީހަކާއި، އާރަޖެންޓީނާގެ 3900 މީހެއްގެ އިތުރުން، މެކްސިކޯގެ 3300 މީހުންވެސް މިވަގުތު ކްރިޓިކަލް ޙާލަތުގައި އެބަ ތިއްބެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް 66،178،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން 1،524،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް 45 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މި ބަލި ޖެހިގެން ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާއިރު، މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 19،161،000 ށް ވުރެ ގިނައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް