ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންތް ކޯޕަރޭޝަން

ހުޅުމާލޭ ޔޮޓް މެރީނާ ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

  • ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑިއަކީ 16 ޑިސެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ.
  • މި ގޮތަށް ހުޅުވާލީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު މި ފުރުސަތު ދިނުމަށް

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 23:37 | 5,977

ޔޮޓް މެރީނާ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް - ހައިޑްއަވޭ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ޔޮޓް މެރީނާ ޓާމިނަލް އެއް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އީއޯއައި ހުށަހެޅުމަށް ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީއިން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ޔޮޓް މެރީނާ ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ގޮތަށް ހުޅުވާލީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު މި ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެޗްޑީސީއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު އީމެއިލް ކުރުމަށް އެޗްޑީސީއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް ކަމަށްވާwww.hdc.com.mvއިން ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.