raajjemv logo
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންތް ކޯޕަރޭޝަން
ހުޅުމާލޭ ޔޮޓް މެރީނާ ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މި ގޮތަށް ހުޅުވާލީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު މި ފުރުސަތު ދިނުމަށް
 
ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑިއަކީ 16 ޑިސެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ.
އަތޫފް އާތިފް
6,243
2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 23:37
ކ. މާލެ
ޔޮޓް މެރީނާ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
ހައިޑްއަވޭ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ޔޮޓް މެރީނާ ޓާމިނަލް އެއް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އީއޯއައި ހުށަހެޅުމަށް ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީއިން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ޔޮޓް މެރީނާ ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ގޮތަށް ހުޅުވާލީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު މި ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެޗްޑީސީއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު އީމެއިލް ކުރުމަށް އެޗްޑީސީއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް ކަމަށްވާwww.hdc.com.mvއިން ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް