ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ ހޫނުވުން

މި އަހަރަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ހޫނު އަހަރު

  • މިއަހަރު ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ފެން ބޮޑުވުމާއި، ހޫނު ގަދަވުމުގެ އިތުރުން، ނަގޫރޯޅި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި
  • ކުރިޔަށް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް ވެގެންދާނީ ހޫނު މިން މަތިވެގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި
  • ކުރިން ބެލެވިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ހޫނު މިން މަތިވީ ޕެސެފިކް އޯޝަންގެ މޫސުމަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމާއި ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:02 | 3,708

2019 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ހޫނު މިން ރެކޯޑު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ފުޓޯ އެއް - ޑެއިލީ މެއިލް

މިއަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މަތިވެފައިވާ އަހަރެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަހަރު ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ފިނި ހޫނުމިން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތިވެފައިވާ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން ފެން ބޮޑުވުމާއި، ހޫނު ގަދަވުމުގެ އިތުރުން، ނަގޫރޯޅި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ކުރިން ބެލެވިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ހޫނު މިން މަތިވީ ޕެސެފިކް އޯޝަންގެ މޫސުމަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރަކީ ދުނިޔެ ހޫނު ކުރުމަށް ބޭރުކުރާ ގޭސް ކަމަށްވާ ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް އެހެން އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މަދު އަދަދަކަށް ބޭނުން ކުރި އަހަރެއް ކަމަށް އެ އިދާރާއި ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފިނި ހޫނުމިން 38°C އަށް މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން އަހަރުތަކުގައި އާންމުކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފިނި ހޫނުމިން ހުންނަ މިންވަރަކީ 22°C ގައި ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން އިތުރަށް ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް ވެގެންދާނީ ހޫނުމިން މަތިވެގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.