ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ވީއާރް ކެފޭ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ކެފޭ ހުޅުވައިފި

  • މި ކެފޭ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް
  • ކެފޭގެ އަމާޒަކީ ދިވެހީންގެ ލޯތަށް ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހުޅުވައިލުން
  • މި ކެފޭގެ އިންޑޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ވީއާރް އެކްސްޕީރިއަންސަށް، އައުޓްޑޯ ޑައިނިންގއަށް

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 22:35 | 10,566

ވީއާރް ކެފޭ ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ހުޅުވައިދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ކެފޭ ކޮންސެޕްޓަށް ރާއްޖޭގައި ކެފޭއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ވީއާރް ކެފޭ" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މިކެފޭ ހުޅުވައި ދެއްވީ ގާކޮށީގައި މި ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފެވެ.

ވީއާރް ކެފޭއިން ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގައި ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮންސެޕްޓަށް ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ކެފޭ ކަމަށާއި، ވީއާރް ކެފޭގެ އަމާޒަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން ދިވެހީންގެ ލޯތަށް ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހުޅުވައިލުން ކަމަށެވެ.

ވީއާރް ކެފޭއިން ބުނީ އެ ކެފޭ ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ބޭނުން ކުރެވޭނެހެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކެފޭގެ އިންޑޯ ހާއްސަކޮށްފައިވާނީ ވީއާރް އެކްސްޕީރިއަންސަށް ކަމަށާއި، އައުޓްޑޯ ހާއްސަކޮށްފައިވާނީ ޑައިނިންގއަށް ކަމަށް ކެފޭއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި ހަފުލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ މިފަދަ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ޒުވާނުން ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް އެ ޒުވާނުން ފެށިއިރު ދަތި އުނދަގުލާއި ކުރިމަތިވި ކަން އެނގިލައްވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މިއަދު މިތަން ހުޅުވިގެންދިޔައިރު ވީއާރް ކެފޭ ހުޅުވި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެހެން ޒުވާނުން ނަމޫނާ ނަގަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވީއާރް ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވީއާރް" އަކީ ވަކި ހާއްސަ އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔެވީ ނޫން މަންޒަރުތަކެއް މީހުންނަށް ދައްކުވައިދޭ ވަސީލަތެކެވެ. އަދި މި ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަ މަންޒަރުގައިވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އާންމުކޮށް މި ވަސީލަތް ބޭނުން ކުރަނީ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.