ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
އެސްޓްރަޒެނިކާ ކޮވިޑް ވެކްސިން

ތައިލޭންޑުން އެސްޓްރަޒެނިކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 26 މިލިއަން ޑޯޒް އޯޑަރުކޮށްފި

  • ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ޤާބިލުކަން އެންމެ ކުޑަމިނުން 50 އިންސައްތައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ
  • އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން 70.4 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނޭ
  • ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 22:53 | 7,408

ތައިލޭންޑުގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސްޓްރަޒެނިކާ ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ - ތައިލެންޑް މެޑިކަލް ނިއުސް

އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިންގެ 26 މިލިއަން ޑޯޒް ތައިލޭންޑުން ޕްރީ-އޯޑަރ ކޮށްފިއެވެ.

"ސްޕަޓްނިކް ނިއުސް" ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ތައިލޭންޑުގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސްޓްރަޒެނިކާ ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުންޏަކާއެކު އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި 26 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ޤައުމުގެ 13 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތައިލޭންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރަޔޫތް ޗަނޯޗާ ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ޤާބިލުކަން އެންމެ ކުޑަމިނުން 50 އިންސައްތައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެސްޓްރަޒެނިކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންއިން 70 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ވެކްސިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ވެކްސިން ރައްކާ ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް، އެހެން ކުންފުނިތަކުން އުފައްދަމުން ގެންދާ ވެކްސިންއާ އަޅާކިޔާއިރު، އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ރައްކާ ކުރަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނަކީ ތައިލޭންޑުގެ ފިނިހޫނުމިނާވެސް އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ތައިލޭންޑުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ވަނީ ކޮވިޑު ވެކްސިން ލިބިގަތުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް 200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެސްޓްރަޒެނެކާއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތާއި ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްގެ ފޭސް ތިނެއްގެ އިންޓަރިމް ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ދިފާއު ކުރުމުގައި ވެކްސިން 70.4 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.