އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހާތިފް ހިލްމީ އައްޔަނުކޮށްފި

  • ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ ހާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް
  • ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި 10 އަހަރު، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނަވާތީ އަދިވީ އެއް އަހަރު
  • ކުރިން ހައި ކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނެވި ޝުޖާއު އުސްމާނު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވީ، ވަކިކުރަން މަޖިލިހަށް ހުށައެޅުމުން

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 16:44 | 2,226

ޖޭއެސްސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީއަށް ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވަނީ - ޖޭއެސްސީ

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އައްޔަން ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައި، މާގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖޭއެސްސީގައި ބާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީއަށް ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވީ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ހިސާން ހުސައިންއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރި ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ ހާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި 10 އަހަރު އަދި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި 1 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެފަހުން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ، ޝުޖާއު އުސްމާނެވެ. އޭނާ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، ޝުޖާއު ވަނީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޝުޖާއު ވަނީ ހެލްތް ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި އެއްވުމަކާއި ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އެންގުމުން އަބްދުއްރަހީމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ޝުޖާއު އަކީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ހިންގި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދިނުމަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.