ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވުން

ޔުނިވާސަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަަވަހާރަވެއްޖެ

  • ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަކީ އެމްޔޫ އުމަރު މަނިކުގެ ކޮއްކޯފުޅު

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 07:36 | 53,333

ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު - ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު ޔުނިވަރސަލް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ސިންގަޕޫރުގައެވެ. އޭނާ އަކީ ޔުނިވަރސަލްގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު)ގެ ކޮއްކޯފުޅެެވެ. ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެވެ.

އޭނާ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަވަހާރަވީ އުމުރުން 68 އަހަރުގައެވެ. ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވިއިރު ދުނިޔޭގައި އަނބިކަނބަލަކާއި ދެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.