raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
މިއަދުވެސް 44 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، އެކްޓިކް ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ
 
ހޮސްޕިޓަލުގައި މިވަގުތު ދަނީ 95 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން
 
އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 1120 ކޭސްއެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
 
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12،854 އަށް އަރާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,409
25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:31
ކ. މާލެ
ކޮވިޑް-19 ބަލި މީހުންތަކެއް އުފުލުމުގައި އާރްއާރްޓީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 44 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލޭ އޭރިއާއިން ޕޮޒިޓިވްވި 34 މީހަކާއި ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހެއްގެ އިތުރުން ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރަށްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި އަށް މީހުންނެވެ. މިއާއެކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،854 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 236،182 ސާމްޕަލް ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ 1516 ސާމްޕަލެވެ. އަދި މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1120 އަށް އުފުލިފައިވާއިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11،681 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ވަގުތެ ރާއްޖޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން 95 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި 46 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނިޔާވީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 07:03
އަލީ
ކޮމްބަޔަކުތޯ އަޑުއަހަނީ ރަރަށަ ނުދެވި މާލޭގަ މީހުން ބަންދުވެފަ އެޗުޕީއޭއިން ޕޯޓަލްގަ ރަޖިސްޓުރީއެއް ނުކުރެވޭ ކުރީގަކޮފަހުރި ބައެއްމީހުންގެ މައުލޫމާތުނެ ދެހަފުތާވާއިރު ގަވެސްބުނަނީ ބަލަނީއޭ ޓެކުނިކަލް ޓީމައންގަނީއޭ ދުވާލަކު 10 ފަހަރު އެބަގުޅޭ މިކަން އިސްވެރީންގެ ބަލަންއާދޭސް ދަންނަވަން.......