ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ

ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު

  • އަނިޔާކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ދަނީ ބަލަމުން
  • މިނިސްޓަރު ވަނީ އަނިޔާގެ އަމަލުތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށާއި، އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައި
  • މި މައްސަލައިގައި ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތުކުރޭ

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 19:04 | 3,101

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައުގެން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ކަންތައްތަކަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަހައްމަލު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން ދަރިންނަށް އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެ މައްސަލައަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން އެނގޭނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިވެ މުޖުތަމައުގެ އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން އަނިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނަން މިނިސްޓަރު ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "މިހާރު" ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ މައްސަލައިގައި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން މީހާއާއި އޭނާގެ ދަރިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ މީހާގެ އިތުރުން، އޭނާ ފަހުން ކައިވެނިކުރި ފިރިމީހާވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ގޭގައި ބަންދުކޮށްގެން އެތައް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާއިރު، ކުޑަކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަންވެސް އަންހެން މީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް އަންހެން މީހާގެ އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބަލަން ނިންމާފައިވާއިރު، ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި، ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، ފުލުހުންގެ އިތުރުން، އެޗްއާރްސީއެމް ހާޒިރު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.