raajjemv logo
ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް
ސައުންޑް ކްލައުޑްގެ ނޫ ފާހަގަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ލޭބަލަކަށް ސިމްބޮލިކް
 
ސިމްބޮލިކްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފޭނުންނަށް ދޫކޮށްލީ ސައުންޑް ކްލައުޑުން
 
މިއީ ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
ސިމްބޮލިކަށް ސައުންޑް ކްލައިޑްގެ ފާހަގަ ލިބުމާއިއެކު ސިމްބޮލިކުގެ ފޭނުން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުން
އަތޫފް އާތިފް
13,577
ކ. މާލެ |
25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 00:42
ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްއިން ޝޯވ އެއްގައި ޕާފޯމްކުރަމުން ދަނިކޮށް
ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސް

ސައުންޑް ކްލައުޑްގެ ވެރިފައިޑް ފާހަގަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ލޭބަލަކަށް މަޝްހޫރު ހިޕްހޮޕް ލޭބަލް ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް ވެއްޖެއެވެ.

ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ޕީއާރް ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު، ބުނީ މިއީ ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ސައުންޑް ކްލައުޑުން ރިކޮމެންޑްކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިފައިކުރި އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިމްބޮލިކް ހިމެނުން އެއީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ނާއިލް ބުންޏެވެ.

ނާއިލް އިތުރަށް ބުނީ ސައުންޑް ކްލައުޑަކީ އެންމެ ކުރިންސުރެ އެންމެ ބޮޑު ފްރީ މިއުޒިކް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށާއި، ސިމްބޮލިކްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފޭނުންނަށް ދޫކޮށްލީ ސައުންޑް ކްލައުޑުން ކަމަށެވެ.

ސިމްބޮލިކަށް ސައުންޑް ކްލައުޑްގެ ފާހަގަ ލިބުމާއިއެކު ސިމްބޮލިކުގެ ފޭނުން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. މަރުހަބާ ދެންނެވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރެޕް އަދި ހިޕްހޮޕް މިއުޒިކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ ސްކޯޕް ފުޅާކޮށް، އެ ލޭބަލްއިން މިހާރު ދަނީ އެކި އެކިޒާތުގެ މިއުޒިކާއި، ވީޑިއޯގްރަފީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިޕްހޮޕް އަލްބަމެއް ނެރުނީވެސް ސިމްބޮލިކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
78%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
17%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް