ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ

މޭޑޭގައި ގެންގުޅުނީ ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ކޮޕީއެއް: އިމްރާން

  • އެދުވަހު ގެންގުޅުއްވީ އަސްލު ކަރުދާސްތަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޕީއެއް
  • އެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް އެ ކަރުދާސްތައް ވަނީ ނަގާފަ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 10:56 | 9,161

މޭ ޑޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ގޫގުލް

މޭޑޭގެ މުޒާހަރާގައި ގެއްގުޅުއްވީ މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ހެކިތަކުގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ ޑޭގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު އިރު، ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި ހެކިތައް ފުލުހުން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ހެކިތައް ނެގި ފުލުހުން ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭނީ ތަހުގީގެއް ކަމަށާއި މިހާރު ވެސް އެތައް ތަހުގީގުތަކެއް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެ ކަރުދާސްތަކަކީ އަސްލުތޯ ސުވާލުކުރުމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ އަސްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސްގައި އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އެހެން ވިދާޅުވީ އެދުވަހު ގެންގުޅުއްވީ އަސްލު ކަރުދާސްތަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ދެންނެވުމުގެ މާނައިގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް އެ ކަރުދާސްތައް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޭ ޑޭގައި ކުރެވުނު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނާ ހަމައަށް ދިއުމުން، ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން، ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށް މުޒާހަރާ ރޫޅާލައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރިއެވެ. އެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާ ކުރިކަން ސާބިތުވެ، ބައެއް މީހުން ޖަލަށްލިއެވެ. މޭޑޭ މުޒާހަރާ އެއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް މަގުމަތީ ހަރަކާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.