ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރުން

ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވަނީ ބާސާގައި މެސީ މަޑުކުރަން

  • މި ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން މެސީ ކުލަބު ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
  • ސިޓީން އަންނަނީ މެސީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 18:48 | 2,845

ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ މަޑުކުރުމަކީ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން އުމުރުން 49 އަހަރުގެ ގާޑިއޯލާ ވަނީ ސިޓީއާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން އިތުރު ދެ އަހަރަށް އާކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ސިޓީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ނިޔަލަށް ގާޑިއޯލާ ހުންނާނެއެވެ.

މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެސީ ވަނީ ބާސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ އެއްބަސްވުމަށް ލުއި ދިނުމަށް ބާސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން އެއްބަސްނުވުމާ ގުޅިގެން، މެސީ ވަނީ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ބާސާއާއެކު މެސީ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ބޭނުންނަމަ އިޚުތިޔާރުކުރާ ކުލަބަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެސީއަށް ލިބެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން މެސީ ކުލަބު ބަދަލުކުރާނެއެވެ.

މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާގައި ބާސާ ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމުމާއެކު، ސިޓީން ވަނީ މެސީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި ސިޓީއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މެސީ އޭނާއަށް ކުރިން އިރުޝާދު ދިން ގާޑިއޯލާއާ މަޝްވަރާކުރި ކަމަށްވެސް އޭރު ރިޕޯޓުކުރިއެވެ.

އެކަމަކު ދާދި ފަހުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ބާސާގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރަން ކަމަށާއި، މެސީގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ބާސާގައި ނިންމާލުމަކީ އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ސީޒަން ނިމުމުން މެސީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށްވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ބާސާގައި މެސީ މަޑުކުރަން ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވި ނަމަވެސް، އެ ކުލަބުގައި ޖެހޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅުވާތީ އެކަމާ މިހާރު ވަރުބަލިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މެސީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ބާސާގެ ސީނިއާ ޓީމުން 2004 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި މެސީއަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 640 ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު 10 ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައި ވާއިރު، މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބަލޮންޑޯ އެވޯޑް ހަ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. މެސީ އަކީ މި އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.