އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް-19 އިމިއުނިޓީ

އެއް ފަހަރު ކޮވިޑް ޖެހުމުން ހަ މަހަށް ބަލިން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ: ދިރާސާ

  • ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކޮވިޑް ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދުގައި
  • އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ
  • އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ މި ދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 30 ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 08:06 | 8,434

ކޮވިޑް-19 ސާމްޕަލްތަކެއް ލެބޯޓްރީއެއްގައި ޓެސްޓު ކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވައިރަސް ޖެހުމަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ މި ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދުގައެވެ. ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކާ އެކު ދުނިޔޭގައި މިހާރު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 51 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުންމީދެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސީޓިގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމުގައިވާ ޑޭވިޑް އަޔަރް ވިދާޅުވީ މިއާއެކު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ގިނަ ބަޔަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވައިރަސް ޖެހުމުގައި ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެކަން އެނގިގެން ގޮސްފި ކަމަށެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި އަދިވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނައިރު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވައިރަސް ޖެހެމުން އަންނާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެއީ ވައިރަސްއަށް ކުޑަ އިމުޔިނިޓީއެއް ލިބިގެންދާތީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ދިރާސާއާ އެކު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އަލުން ވައިރަސް ޖެހުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާނެކަން މި ވަނީ އެނގިގެން ގޮސްފައެވެ. ޕްރޮފެސަރ އަޔަރް ވިދާޅުވީ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 30 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށެވެ. އެއީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ދިރާސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 11،052 މީހުންގެ ތެރެއިން 89 މީހުންގެ ފުށުން ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން އެންޓިބޮޑީ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެންޓިބޮޑީ އުފެދިފައިވާ 1246 ސްޓާފުންގެ ފުށުން ވައިރަސްގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ދިރާސާކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެންޓިބޮޑީ އުފެދިފައިވާ މީހުން ވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ނުފެނި ވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ދުރުކަމެކެވެ. އަދި މި ދިރާސާ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވައިރަސް ނުޖެހި ކިހާ ދިގު މުއްދަތެއް ވޭތޯ ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.