ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ލަމްޕާޑާއެކު ޗެލްސީގެ ކުރިމަގު

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ދިފާއުކުރަން ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާނެ: ލަމްޕާޑް

  • ލަމްޕާޑް ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި
  • މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން
  • ކުލަބު މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅު މަގުންކަން ސަޕޯޓަރުންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ލަމްޕާޑް ބުނި

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 17:32 | 2,755

ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށާއި، ކޯޗުގެ މަގާމު ދިފާއުކުރަން އަބަދުވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާނެކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވި ލަމްޕާޑް ބުނީ މިއަހަރަކީ އޭނާގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ އަހަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު އަބަދުވެސް އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށާއި، ސަޕޯޓަރުން އެދޭ ފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ލަމްޕާޑް އިތުރަށް ބުނީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އޭނާ ޗެލްސީއަށް ކުޅުނުއިރުން ފެށިގެން ސަޕޯޓަރުން އޭނާއަށް ކުރި އިތުބާރު އަދިވެސް އެގޮތުގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި، ކުލަބު މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅު މަގުންކަން ސަޕޯޓަރުންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ހަވާލު ނުވެވޭނެ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ޑާބީ ކަހަލަ ކުލަބަކަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިނުމަށްފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަން ކުރަން ލިބުން އެއީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ޗެލްސީން އޭނާއަށް ކުރި އިތުބާރު ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށާއި، ޗެލްސީގެ މެނޭޖުމަންޓުން އޭނާއަށް ކުރި އިތުބާރުގެ ބަދަލުދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް ލަމްޕާޑް ބުންޏެވެ.

ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލަމްޕާޑް ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައެވެ. ޗެލްސީއާއެކު ލަމްޕާޑަށް ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް، މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޗެލްސީން ވަނީ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އެޓީމަށް ގެނަސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.