ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ސިނޮވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން

ސިނޯވެކްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަންނަ ދެވަނަ ގައުމަކަށް ތުރުކީ

  • ތުރުކީން އަންނަނީ 20 މިލިއަން ޑޯޒް ގަތުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން
  • ތުރުކީ ވެގެން ދާނީ ބްރެޒިލްއަށް ފަހު ސިނޯވެކްގެ ވެކްސިން ގަންނަ ދެވަނަ ގައުމަށް
  • މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ސިނޯވެކްގެ ވެކްސިންގެ 46 މިލިއަން ޑޯޒް ބްރެޒިލްއަށް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:14 | 5,589

ސިނޯވެކުން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން ޕެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ ސިނޯވެކް ކުންފުނިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ 20 މިލިއަން ޑޯޒް ގަތުމަށް އެ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތުރުކީން އަންނަނީ ޖަރުމަނުގެ ފައިޒަރ އާއި ބައޯއެންޓެކްގެ ވެކްސިން ހޯދުމަށް ވެސް އެ ކުންފުންޏާ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތުރުކީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ފަހްރެތިން ކޯކާ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ޑިސެމްބަރ މަސް ތެރޭ ސިނޯވެކުން 10 މިލިއަން ޑޯޒް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ މަހު އޭގެ ދެގުނަ ޑޯޒް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ފަހްރެތިން ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ދުވަސްތެރޭ ސޮއިކުރާނެ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ތުރުކީ ވެގެންދާނީ ބްރެޒިލްއަށް ފަހު ސިނޯވެކްގެ ވެކްސިން ގަންނަ ދެވަނަ ގައުމަށެވެ.

ސިނޯވެކުން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެ ވެކްސިންއިން ދިފާއީ ނިޒާމުގައި ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވައިރަސް ޖެހިފައި ރަނގަޅުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދާ މިންވަރު ވައިރަސް ނުޖެހޭ މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރު ކަމަށް ނަތީޖާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ޗައިނާގެ އެހެން ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން ވެސް އަންނަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި މި ހުރިހާ ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާއެވެ.

ފައިޒަރ އާއި ބައޯއެންޓެކް ވެކްސިން ޑާޓާތަކުން ވަނީ އެ ވެކްސިންތައް 90 އިންސައްތަ ކާމިޔާބުކަން ހާމަވެފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ޔޫރަޕް އަދި އެމެރިކާގައި އެ ވެކްސިން އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ތުރުކީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފައިޒަރ އަދި ބައޯއެންޓެކްގެ ވެކްސިނަށް ލައިސަންސް ލިބުމުން އެ މީހުން އަތުން ވެކްސިން ގަތުމަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.