ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
މެސީ ބާސާ ދޫކޮށްލުން

ސްޕެނިޝް ލީގު ދޫކޮށް މެސީ ދާނެ ދުވަހަކަށް ތައްޔާރު: ޓެބާސް

  • މީގެ ކުރިން ބާސާ ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމި ނަމަވެސް، ފަހުން ވަނީ ކުލަބުގައި މަޑުކޮށްފައި
  • މެސީ ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސިޓީން
  • މެސީ ހޯދުމަށް ސިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޓެބާސް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 15:10 | 6,569

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ އާއި ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ސްޕެނިޝް ލީގު ދޫކޮށް ދާނެ ދުވަހަކަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެސީ ވަނީ ބާސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައި، އެކަން އެ ކުލަބުގެ މެނޭޖުމަންޓަށް އަންގާފައެވެ. ބާސާއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ހަމަވަން އޮތްއިރު، މިހާރު އޮތް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން މެސީ ގެންދަން ބޭނުންވާ ކުލަބަކުން، އެއްބަސްވުން އުވާލަން 700 މިލިޔަން ޔޫރޯ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މެސީ ވަނީ އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށް، ހިލޭ އެ ކުލަބު ދޫކޮށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދެފައެވެ.

އެކަމަކު މެސީގެ އެއްބަސްވުމަށް ލުއި ދިނުމަށް ބާސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން އެއްބަސްނުވުމާ ގުޅިގެން، މެސީ ވަނީ އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގައި މަޑުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މި ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން މެސީ ކުލަބު ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޓެބާސް ވިދާޅުވީ މެސީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުމަކީ އޭނާވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އޭނާ ސްޕެނިޝް ލީގު ދޫކޮށް އެހެން ލީގަކަށް ބަދަލުވިޔަސް އެކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގު އޮތީ ތައްޔާރަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ޕޯޗުގަލުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބްރެޒިލުގެ ތަރި ނޭމާވެސް ސްޕެނިޝް ލީގު ދޫކޮށްދިޔަ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން ސްޕެނިޝް ލީގަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޓެބާސް ވަނީ މެސީގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެފަހަރު އޭނާ ވިދާޅުވީ މެސީ އަކީ ފުޓްބޯޅަ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި، ލީގުގެ ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މެސީގެ ކެރިއަރު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ނިންމާލަން އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މެސީ ލީގު ދޫކޮށް ދިޔުމަކީ ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އިރަކު ނުދެކޭ ކަމަށާއި، މެސީ ދިޔަސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާމްދަނީއަށް މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ބާސާއާއެކު މެސީ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ބޭނުންނަމަ އިޚުތިޔާރުކުރާ ކުލަބަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެސީއަށް ލިބެއެވެ. މެސީ ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުލަބަކީ ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ސިޓީއެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީންވެސް މެސީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޓެބާސް ވިދާޅުވީ މެސީ ހޯދުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުން މަސައްކަތް ކުރާ ހަމައެކަނި ކުލަބަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ސިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ބުނާނެ ހަމައެކަނި މީހަކީ އޭނާ ނޫން ކަމަށްވެސް ޓެބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބާސާގެ ސީނިއާ ޓީމުން 2004 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި މެސީއަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 640 ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު 10 ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައި ވާއިރު، މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބަލޮންޑޯ އެވޯޑް ހަ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. މެސީ އަކީ މި އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.