ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ނިއުޒިލެންޑްގެ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމު

ނިއުޒިލެންޑްގެ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ހިޖާބު ހިމަނައިފި

  • އެގައުމުން ބުނީ ހިޖާބު ހިމަނާފައިވަނީ މުސްލިމު އަންހެނުން އެގައުމުގެ ފުލުހުންނާ ގުޅުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް
  • ޔުނީފޯމާއި އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިޖާބް އަޅާނީ ކޮންސްޓެބަލް ޒީނާ އަލީ
  • ޒީނާ ވަނީ ހިޖާބް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފަ

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:51 | 4,688

ކޮންސްޓެބަލް ޒީނާ އަލީ - ބީބީސީ

ނިއުޒިލެންޑްގައި އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ޔުނީފޯމުގައި ހިޖާބު ހިމަނައިފި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެގައުމުން ބުނީ ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ޔުުނީފޯމުގައި ހިޖާބު ހިމަނާފައިވަނީ މުސްލިމު އަންހެނުން އެގައުމުގެ ފުލުހުންނާ ގުޅުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މި ޔުނީފޯމާއި އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިޖާބް އަޅާނީ ކޮންސްޓެބަލް ޒީނާ އަލީއެވެ. މިކަމާމެދު ޒީޏާ ވަނީ އޭނާގެ ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ކުރިން ފުލުހުންގެ ގެ ފޯސް އާއި ގުޅުމަށް ނިންމާފައިނުވާ މުސްލިމު އަންހެނުންނަށް މިހާރު މިކަމާ ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޒީނާ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި ހިޖާބް ޔުނީފޯމުގައި ހިމެނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިޖާބް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށެވެ.

އަދި ރޯޔަލް ނިއުޒިލެންޑް ޕޮލިސް ކޮލެޖުން އޭނާގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ގޮތްތަކާއި ހަލާލު ކާނާ ހޯދައިދޭ ދިނުން ފާހަގަކޮށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

ނިއުޒިލެންޑުގެ އިތުރުން ލަންޑަނުގެ މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޕޮލިސް އާއި ޕޮލިސް ސްކޮޓްލޭންޑުގައި ޔުނީފޯމާއިއެކު ހިޖާބް އެޅުން ވަނީ ހުއްދަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.