ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
އެސްޑީއެފްސީއިން ދޫކުރަމުންދާ ލޯނު

އެސްޑީއެފްސީގެ ކައުންޓަރުން ފޯމު ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާ، އެކަމަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

  • އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި އީފާސް އެކައުންޓެއް ބޭނުންވާނެ
  • އީފާސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ ސްޓޭޓަސް ޗެކް ކުރެވޭނެ
  • މި ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު ލޯނުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 15 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:08 | 5,217

އެސްޑީއެފްސީގެ ލޯގޯ - ރާއްޖެއެމްވީ

އެސްއެމްއީ ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ އީމެއިލް އަދި ކައުންޓަރުން ބަލައިގަންނަމުންދިޔަ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތައް އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ގެނެސް ދިނުމަށް އެސްޑީއެފްސީއިން ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ 8 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން ކައުންޓަރުންނާއި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައި ކަމަށެވެ.

އެސްޑީއެފްސީއިން އިތުރަށް ބުނީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އީފާސް އެކައުންޓެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

އީފާސްއަކީ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން އޮންލައިން ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓެކެވެ. މި އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އައިޑީ ކާޑުގެ ތަފްސީލު، މޯބައިލް ނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. އީފާސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ ސްޓޭޓަސް ޗެކް ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން އެސްޑީއެފްސީއިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަކީ ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްގައި، ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ދައްކަން ޖެހޭ ލޯނުތަކެކެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ލޯނުތަކެއް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.