އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިން 12 އަހަރާއި 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށަނީ

  • ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ބުނެފައިވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް މިވެކްސިން ޓެސްޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް
  • ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އެކުންފުނިން އެއަށްވުރެ އުމުރުން ހަގު ކުދިންނަށްވެސް ވެކްސިން ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދޭ

ކ. މާލެ | 31 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 05:00 | 3,442

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން - ރޮއިޓަރސް

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިން އުމުރުން 12 އަހަރާއި 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޓެސްޓް ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް އެކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުން އެމެރިކާގެ ސެޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބުނެފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ބުނެފައިވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް މިވެކްސިން ޓެސްޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އެކުންފުނިން އެއަށްވުރެ އުމުރުން ހަގު ކުދިންނަށްވެސް ވެކްސިން ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ބުނެއެވެ.

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ވަނީ އުމުރުން ދޮށީ މީހުންގެ 60،000 މީހުންގެ ގަޔަކަށް ފޭސް ތްރީގެ ޓްރެއަލްގެ ދަށުން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެކްސިން ދީފައެވެ. އެކުންފުނިން ދިން ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ވެކްސިންގެ ޓްރެއަލްގައި ބައިވެރި މީހަކު ގޮތް ނޭންގޭ ގޮތަކަށް ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން މިމަހު ކުރީކޮޅު ވަނީ ޓްރެއަލް މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރެއަލް އަލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފައްދަމުން އަންނަ ފިޒަރ އިން ވަނީ އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދީގެން ޓެސްޓް ކުރުމަށް މިހާރުވެސް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.