އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގެ ހާލަތު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން 4 ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 9 މިލިއަނަށް

  • 8 މިލިއަނުން 9 މިލިއަން މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހެން ނެގީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް
  • އެމެރިކާގައި 30 ސްޓޭޓެއްގައި އޮކްޓޯބަރ މަހު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައި

ކ. މާލެ | 31 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 05:05 | 3,710

އެމެރިކާގެ މަގުތައް މަތީގައި މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 9 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 9 މިލިއަނަށް އަރާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެގައުމުގައި މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 229،000 ށް އަރާފައެވެ. އެމެރިކާއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި އަދި މަރުވަމުން އަންނަ ގައުމެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕެންޑަމިކްގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއަކީ އެންމެ އަވަހަށް އެއް މިލިއަން މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު ގައުމުވެސްމެ އެވެ. އެގައުމުގައި 8 މިލިއަނުން 9 މިލިއަން މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހެން ނެގީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެވެ. އެެމެރިކާއިން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިހާތަނަށް އެގައުމުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިކޯޑްކޮށްފައެވެ. އެއީ 91،248 މީހުންނެވެ.

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު ހޮސްޕިޓަލްތައް އަންނަނީ ބަލި މީހުންނާއިގެން ފުރެމުންނެވެ. އެއާއެކު ސްޓޭޓްތަކުގެ ގަވަރުނަރުންނާއި އޮފިޝަލުން އަންނަނީ އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވައިރަސްއަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. އަދި ބޮޑެތި އެއްވުންތަކަށް ނުދިއުމަށް ބާރުއަޅަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހު 50 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އޮކްޓޯބަރ މަހު 46،000 މީހުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރިއިރު މިއީ އޮގަސްޓްމަހުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރުވެސްމެ އެވެ.

އެމެރިކާގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަނީ އެގައުމުގައި ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެގައުމުގެ ރައީސް އަދި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެފަހުންވެސް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ގެންގުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރައްވާފައެއްނުވެ އެވެ.

ކެމްޕެއިންގެ ބޮޑެތި އެއްވުންތައް ޓްރަމްޕް ބާއްވަމުން ގެންދަވާއިރު ރެލީތަކުގައި ބައިވެރިވާ ގިނަ ބަޔަކު މާސްކު ނާޅާ ތިބޭތީ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ޓްރަމްޕަށް އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރަމުންނެވެ. ސީއެންއެން އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ކެމްޕެއިންގެ ރެލީތައް ބާއްވާފައިވާ 14 ސަރަހައްދެއްގައި ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގައި 30 ސްޓޭޓެއްގައި އޮކްޓޯބަރ މަހު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައެވެ.

އެއާޚިލާފަށް ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރަޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ގެންދަވަނީ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމާއެކު ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންނެވެ. އަދި ބައިޑަންގެ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުކުރައްވާފައި ވަނީވެސް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބައިޑަން ގެންގުޅުއްވާނެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކަން ކުރުމަށް ޓްރަމްޕް ނުކުޅެދިފައިވާ މިންވަރު ދެއްކުވުމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.