އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކޮވިޑް-19 ރަޝިޔާގެ ހާލަތު

ރަޝިޔާގައި ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހެން ފެށުމާއެކު ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލަނީ

  • ރަޝިޔާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުމާއެކު އެގައުމުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ދަތިކަންވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
  • މޮސްކޯގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު އަންނަ މަހު ދޭނެ
  • ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ވެކްސިންގެ ގިނަ ޑޯޒްތަކެއް އުފެއްދުމަށް ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި

ކ. މާލެ | 31 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 05:10 | 4,149

މޮސްކޯގެ ބަހެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން - ރޮއިޓަރސް

ރަޝިޔާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު 18،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އެރުމާއެކު އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެފި އެވެ.

ރަޝިޔާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުމާއެކު އެގައުމުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ދަތިކަންވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

މިއާއެކު މޮސްކޯގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު އަންނަ މަހު ދޭނެކަމަށް މޮސްކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އެނަސްތޭޝިޔާ ރަކޯވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އަދި ވާނީ ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ކަމުގައިވާ ސްޕޮޓްނިކް ވީ ގެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޑޯޒްތައް އުފެއްދިގެން ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޮސްކޯގައި މިހާރު އަންނަނީ ވެކްސިން ދިނުމަށް އެކަމަށް ޚާއްސަ ރޫމްތަކެއް ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ. ހައިިރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 2500 މީހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް މިހާރުވެސް ވެކްސިން ދީފައިވާ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޮސްކޯގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 9000 މީހުންނަށް ވަނީ ސްޕޮޓްނިކް ވީ ގެ ދެ ޑޯޒް މިހާރު ދީފައެެވެ. މިވެކްސިންގެ ޓްރެއަލްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަންނަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ދެމުން އަންނަނީ ދެ ޑޯޒްގެ ދެމެދުގައި 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްފަހު އެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އަދި ވެކްސިން ދިނުމަކީ ވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ވެކްސިންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޯޒްތަކެއް ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އަންނަ މަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދެވޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ވެކްސިންގެ ގިނަ ޑޯޒްތަކެއް އުފެއްދުމަށް ރަޝިޔާއަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއެކު އެގައުމުގައި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަތިކަން ވަނީ އިހުސާސްކުރަން ޖެހިފައެވެ. ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އައިސް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ 18،283 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެގައުމުގައި އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު ދުވަހެވެ.

ރަޝިޔާއިން ވަނީ މިހާތަނަށް 27،656 މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. އަދި 1.5 މިލިއަން މީހުންނަށް އެގައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު ރަޝިޔާއަކީ ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.