އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
އުމްރާވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް

ހަތް މަސްދުވަހަށް ފަހު ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލި ފަހުން އުމްރާވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

  • މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން މީހުން އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ
  • ހަރަމްފުޅު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 09:21 | 3,690

ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަންވެސް ނުބާއްވާ - ސައުދީ ގެޒެޓް

ހަތް މަސްދުވަހަށް ފަހު އޮކްޓޯބަރު 4 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ހަރަމްފުޅު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލި ފަހުން އުމްރާވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހަރަމްފުޅު ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލި ފަހުން މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން މީހުން އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ނޫސްތަކުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އުމްރާގެ އަޅުކަން މިހާތަނަށް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 59 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ސައުދީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނެވެ. ބާކީ އޮތް އަނެއް 41 އިންސައްތައަކީ އެޤައުމުގައި އުޅޭ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އުމްރާއަށް އަންނަ ރައްޔިތުންނަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލާނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނީ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އުމްރާވުމަށް ސައުދީއަށް ދާއިރު 72 ގަޑީއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ޓެސްޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސައުދީއަށް ދަތުރުކުރާ ގައުމުތަކުގެ އުސޫލްތައް ކަނޑައަޅަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތައް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަމުފުޅު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން އާއްމުކޮށް މެނދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު 7 މަސް ފަހުން އަލުން ހުޅުވާލައިފައިވަނީވެސް މިމަހުގެ 18 ވަނަދުވަހުގެ ފަތިސް ނަމާދާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.