އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ރަންފައުންގެ ފިހާރަ ހުޅުވުން

އޮންލައިން ވިޔަފާރިއަށް މަޝްހޫރު ރަންފައުންގެ ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

  • ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އަންނަނީ ވިސްނަމުން
  • ފިހާރައިން ލިބެން ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތައް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 05:45 | 16,629

މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވި ރަންފައުން ފިހާރަ - ރާއްޖެ އޮންލައިން

ރަންފައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފިހާރައެއް މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރަންފައުން ފިހާރަ ކުރިމަތީ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފިހާރަ ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މުހައަމްދު މަލީހް ޖަމާލެވެ.

ފިހާރަ ހުޅުވުމަށްފަހު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާއި ވާހަކަދައްކަމުން ރަންފައުންގެ ޝެއަރ ހޯލްޑަރ މުހައްމަދު ޝާފިއު ބުނީ މި ވިޔަފާރިއަކީ އޮންލައިންއަށް ބޭސްކޮށް ހިންގަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި، އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި ފެށީ އޮންލައިންކޮށް ޕީއެސް 2 ގެ ޖޮއިސްޓިކް ވިއްކައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެއިން ލިބުނު ފައިދާއިން އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކަންފެށި ކަމަށާއި، އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ފިހާރަކީ 6 ފޫޓު 6 ފޫޓުގެ ކުޑަ ފިހާރައެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އިތުރު ފިހާރައެއް ހުޅިވި ކަމަށާއި، މިއީ ރަންފައުންގެ ތިން ވަނަ ފިހާރަ ކަމަށެވެ.

ރަންފައުން ފިހާރައިން ލިބޭ ޕްރޮޑަކްޓްގެ ތެރޭގައި ޓީވީ، އޭސީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު، ގޭ ތެރޭގެ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަދި ސެންޓްފަދަ ތަކެތި ލިބެން ހުރެއެވެ.

ރަންފައުންގެ ޝެއަރ ހޯލްޑަރ މުހައްމަދު ފާތިހް ބުނީ ފިހާރައިން ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ސާމާނެއް އެ ފިހާރައިގެ ވެބްސައިޓް ކަމަށްވާwww.ranfaun.comއިން އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފާހިލް އިތުރަށް ބުނީ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.