އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ނައިފަރު އަދި ވޭމަންޑޫ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު

ނައިފަރު އަދި ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

  • ނައިފަރުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް 5 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ
  • ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް 4 މަސްދުވަހުން ނިންމަންޖެހޭ
  • ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މިހާރު ނުނިމި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާނެ

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:58 | 2,652

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ

ޅ.ނައިފަރު އަދި ތ.ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހެވެ.

މިމަޝްރޫއުތަކަށް ފަންޑު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮކްޕްމެންޓް ބޭންކް (އައި.ޑީ.ބީ) އާއި އޯޕެކް ފަންޑް ފޯރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޮޕިޑް) ފޭސް 2 ލޯނު އެހީއިންނާއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންނެވެ.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނައިފަރު ނަރުދަމާއަށް ފަންޑު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައިޑީބީ އިން ކަމަށެވެ. 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ މިމަޝްރޫއަށް 24،266،061 (ސައުވީސް މިލިއަން ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ފަސްދޮޅަސް އެއް ރުފިޔާ) ހަރަދުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާއަށް ވެސް ފަންޑު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައިޑީބީ އިންނެވެ. އަދި 4 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ މިމަޝްރޫއަށް ވެސް 17،153،276.10 (ސަތާރަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ފަންސާސްތިން ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ ދިހަ ލާރިއެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތަފްސީލްކޮށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނައިފަރާއި، ވޭމަންޑޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މިހާރު ނުނިމި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ހޮޅި ވަޅުނުލައި ހުރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޮޅިވަޅުލުމާއި، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާއި އިދާރީ އޮފީހުގެ ފިނިޝިންގ ގެ މަސައްކަތާއި ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް (އެސްޓީފީ)ގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް އަދި ސީ އައުޓް ފޯލްގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާއި އެސްޓީޕީގެ އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.